Farbiarnia - Drzwi otwarte

Farbiarnia - drzwi otwarte

Projekt edukacyjno-społeczny "Farbiarnia - Drzwi otwarte" dotyczył unikatowego na skalę Europy obiektu - Farbiarni w Rzeczycy rodziny Sochów, założonej w 1937 roku. Pomysł ten był kontynuacją projektu RGB - Regionalna Grupa Barw, eksplorującego strój ludowy i towarzyszące mu czynności tkackie, barwierskie występujące w Rawskim, Opoczyńskim, Łowickim.

Wojciech Socha (72 lata) przejął farbiarnię wełny po swoim ojcu Władysławie. Pomagał mu od lat 70. Farbiarnia funkcjonowała do lat 90. XX w., barwiąc już coraz mniej przędzy na wełniaki (w okresie rozkwitu ok. 200 kg tygodniowo), a coraz więcej na odzież współczesną. Zachowały się tu kotły z całym zapleczem: kije do podwieszania, wanna do płukania, regały do odbierania i wydawania wełny, koziołki do suszenia, numerki do znakowania motków, księgi, faktury i katalogi barwników.

Te artefakty oraz wspaniała osoba Wojciecha Sochy stworzyły na tydzień przydomowe muzeum, w którym przedstawione zostały: rodzinna tradycja farbiarska, historia barwierstwa, proces barwienia, miejsce kolorów i farbiarza w społeczności lokalnej (dla której strój regionalny był bardzo ważnym elementem identyfikacji), wspomnienia o trudnościach prowadzenia prywatnego zakładu w okresie PRL-u, czas rozkwitu i wygaszania farbiarni. Ważne miejsce zajęły regionalne nazwy kolorów oraz barwniki i receptury barwierskie. Dzięki takim lokalnym farbiarniom wiejskie tkaczki mogły barwić małe ilości wełny na bardzo wiele różnych kolorów i tworzyć z nich niezwykle fantazyjne tkaniny, z których zasłynęły szczególnie Ziemia Łowicka, Rawska i Opoczyńska.

Projekt miał na celu ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi Rzeczyca, ocalenie od zapomnienia narzędzi, receptur i technik barwierskich oraz zwrócenie uwagi mieszkańców gminy na ogromne bogactwo lokalne, kapitał tkwiący w kulturze ludowej, konkretnych miejscach i osobach. Projekt zakładał aktywizację i włączenie się społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży), wpływając tym samym na wzmocnienie tożsamości regionalnej i rozwój działań na rzecz uatrakcyjnienia turystycznego i gospodarczego regionu.
W projekt zaangażowani byli wolontariusze - młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz uczestnicy zajęć muzycznych Gminnego Ośrodka Kultury.
Zwiedzającymi byli głównie uczniowe Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i jej filii w Luboczy i Sadykierzu oraz Gimnazjum w Rzeczycy. Farbiarnia otwarta była również w weekend dla indywidualnych odbiorców lokalnych oraz spoza regionu. Łącznie Farbiarnię odwiedziło ok. 400 osób.

W ramach zwiedzania realizowane były warsztaty barwienia techniką shibori, dzięki którym uczestnicy wykonywali samodzielnie dekorowaną pamiątkową torbę pamiątkową.
Projektowi towarzyszyła ulotka informacyjna, pamiątkowa zakładka do książki, plansze edukacyjno-informacyjne, które udostępnione są poniżej, aby projekt mógł funkcjonować dłużej i docierać przez internet do osób, które nie miały możliwości osobistego zwiedzenia Farbiarni.

Termin realizacji: 15-21. 10. 2018

Miejsce: Rzeczyca, pow. tomaszowski

 

 

Galeria

Dokumentacja tkanin regionalnych w Szkole w Rzeczycy

Filmy