Współpraca naukowa

Współpraca naukowa

Refleksja nad kolorem może przyjmować wiele różnych perspektyw: lingwistyczną, semantyczną, etnograficzną, estetyczną czy fizyczną. Nas interesuje najbardziej ujęcie etnograficzne, choć nie jesteśmy etnografami i na potrzeby projektu korzystamy z konsultacji i pomocy naukowców i muzealników. Kolor w etnografii traktowany jest dotychczas jako jeden z elementów większej całości - opracowania dotyczą farbiarstwa, tkactwa, bądź strojów ludowych danego regionu. Pojawiają się w nich wiejskie nazwy kolorów, drukowane tablice z kolorami, niestety nie pozwalające w całości ocenić skali zjawiska, analogii pomiędzy regionami. Niemożliwe jest na ich podstawie również realne przypisanie konkretnej barwy do nazwy. Dzisiejsze możliwości techniczne pozwalają na dokładne zmierzenie parametrów koloru i reprodukowanie go w wersji cyfrowej. Tu widzimy nasze zadanie. Jednak potrzebne są do tego przykłady najstarszych tkanin, które są eksponatami muzealnymi. Wspólnie z kustoszami pochylamy się nad przykładami na przestrzeni około 100 lat i zastanawiamy nad zmianami kolorystyki, raportów, krojów, odmian regionalnych, granic występowania.

Zachęcamy do osobistego zapoznania się z kolekcjami poniższych placówek prezentujących stroje ludowe z regionu rawskiego, opoczyńskiego, łowickiego. Dziękujemy instytucjom i kustoszom, z którymi mieliśmy okazję współpracować.

Muzeum w Łowiczu
Za pomoc i współpracę dziękujemy kustosz Magdalenie Bartosiewicz.
Szczególnie polecamy projekt „Łowicki strój ludowy – tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne”, gdzie można zapoznać się z fotografiami oraz referatami na temat stroju łowickiego.

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
Za pomoc i współpracę dziękujemy kustoszowi Michałowi Pająkowi.
Na stronie internetowej muzeum znajduje się spis twórców ludowych, z którymi muzeum współpracuje. Muzeum wydało w 2016 roku publikację „Mistrzowie Tradycji. Twórcy Ludowi Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Tomaszowie Mazowieckim w 40. lecie działalności”.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Za pomoc i współpracę dziękujemy kustosz Alicji Woźniak.
Podziwiać tu można ogromne zbiory z całej Polski, w tym odrębny Dział Strojów Ludowych i Tkanin. Polecamy ciekawą wypowiedź Pani Alicji Woźniak "Strój regionalny, czy strój z regionu?". 

Muzeum Regionalne w Opocznie
Za pomoc i współpracę dziękujemy Dyrektorowi Adamowi Grabowskiemu oraz etnograf Stanisławie Dłużewskiej (wieloletniej pracowniczce Spółdzielni Opocznianka).
Muzeum wydało niedawno ciekawy album „Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii" oraz "Opoczyńska wieś w fotografii".

Muzeum Regionalne w Lipcach Reymontowskich
Za pomoc i współpracę dziękujemy Dyrektorowi Jerzemu Murgrabi.
To wyjątkowe miejsce to zabudowania dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów. Manufaktura zajmowała się zgrzebleniem, przędzeniem i farbowaniem wełny, tkaniem materiałów na łowickie pasiaki, oraz wyrobem wełnianych swetrów, skarpet i rękawic. Pełną produkcję prowadzono w niej do roku 1950, a farbowanie trwało aż do 1974 roku. Zachowały się w całości budynki wraz z kompleksem maszyn i urządzeń produkcyjnych do pełnego cyklu technologicznego. W Muzeum znajduje się kolekcja strojów regionalnych, dokumenty farbiarni oraz wzorniki kolorów barwników używanych w farbiarni Winkla.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Za pomoc i współpracę dziękujemy kustoszowi Patrykowi Pawlaczykowi.
Muzeum prezentuje KATALOG ZBIORÓW w formie internetowej.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu
Dziękujemy za możliwość zapoznania sie ze spuścizną Jana Piotra Dekowskiego (notatki, rysunki, zdjęcia, fragmenty tkanin) z terenów: m.in. łowickie, opoczyńskie, sieradzkie, wieluńskie.
PTL zrealizował w 2016 roku projekt „Opracowanie i udostępnienie unikatowej spuścizny po dr Janie Piotrze Dekowskim – wybitnym polskim etnografie i badaczu folkloru”. 

Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Muzeum Regionalne w Brzezinach

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

​Muzeum w Nowym Mieście nad Pilicą

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Galeria

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w zbiorach PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Spuścizna J. P. Dekowskiego w PTL.

Kwerenda w MAiE w Łodzi.

Kwerenda w MAiE w Łodzi.

Kwerenda w MAiE w Łodzi.

Kwerenda w MAiE w Łodzi.

Kwerenda w MAiE w Łodzi.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w MAiE w Łodzi.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu.

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu

Kwerenda w Muzeum w Łowiczu

Kwerenda w Muzeum w Tomaszowie Maz.

Kwerenda w Muzeum w Tomaszowie Maz.

Kwerenda w Muzeum w Tomaszowie Maz.

Kwerenda w Muzeum w Tomaszowie Maz.

Kwerenda w Muzeum w Tomaszowie Maz.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum w Tomaszowie Maz.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Kwerenda w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Filmy

Rozmowa ze Stanisławą Dłużewską w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Rozmowa ze Stanisławą Dłużewską w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Rozmowa ze Stanisławą Dłużewską w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Rozmowa ze Stanisławą Dłużewską w Muzeum Regionalnym w Opocznie.