Pasjonaci

Pasjonaci

Często słyszy się na wsi: „Pani, córka nie chce, wnuki nie chcą, teraz nikt w tym nie chodzi, nikt tego nie uważa. Co ja mam z tym zrobić?”. Nie znajdując uznania stroje ludowe, ale i narzędzia tkackie, rolnicze itp. lądują na strychach, w piwnicach lub ostatecznie w ogniu. Wiele z nich znalazło swoje miejsce w muzeach. Starsze kobiety, z myślą „by się nie zmarnowało”, potomkowie świadomi wartości historycznej znajdują dobry adres dla zachowania pamięci o rękodziele wiejskim. Są to prywatne muzea, żywe skanseny, pasjonaci kultury ludowej, regionaliści, kolekcjonerzy - lokalnie znane miejsca, ludzie budzący zaufanie. To miejsca, które nie tylko „ocalają od zapomnienia”, ale edukują i promują kulturę ludową. Dla RGB współpraca z Pasjonatami jest nieoceniona, ponieważ można ich zbiory dotknąć, ubrać,  sfotografować, usłyszeć historię każdej rzeczy.
Dziękujemy bardzo za podzielenie się swoimi zbiorami i wiedzą.

Skansen Niebowo
Niedaleko Opoczna w Wincentynowie jest kawałek nieba, pod którym Edyta Cieślik-Moczek i Krzysztof Moczek zachowali dawne skarby regionu. Miejsce otwarte, ciepłe i wysmakowane - dzięki twórczemu podejściu do tradycji. Dla nas miejsce szczególnie ważne ze względu na odwołanie do koloru  NIEBOWEGO.
Dziękujemy za udostępnienie wełniaków.

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich
Właściciel Zbigniew Stań jest prywatnym kolekcjonerem regionaliów, w tym strojów ludowych oraz pamiątek po Władysławie Reymoncie (szczególnie tych związanych są z kręceniem filmu "Chłopi" w Lipcach i okolicy).
Bardzo dziękujemy za udostępnienie tkanin i umożliwienie rozmowy z Panią Heleną Szychowską.

Pracownia Stroju Łowickiego Małgorzaty Kucharek w Łowiczu
Młoda pasjonatka, lokalna znawczyni łowickich strojów ludowych, praktyk i kontynuatorka tradycyjnych wzorów. Zbiera kiecki, koszule, hafty, jeżdżąc po okolicy, ale również ogłaszając swoje zainteresowania na Facebook (dzisiejsi spadkobiercy wiejskiego rękodzieła, to młodzi ludzie, korzystający właśnie z tego medium). Teraz szyje stroje, które odpowiadają dzisiejszej łowickiej modzie - pasiaki o tle różowym, zielonym, ale marzy, by łowiczanki sięgnęły głębiej do swojej historii po kolor czerwony, ponsowy.

Sztuka Łowicka w Łowiczu
Miejsce będące rodzajem prywatnego muzeum i wypożyczalni strojów ludowych (szczególnie potrzebnej na uroczystości rodzinne i religijne: np. chrzty, komunie, śluby, procesje). Zgromadzono tu dużą kolekcję kiecek, zapasek, koszul, chustek, męskich sukman i spodni oraz typowych kapeluszy łowickich. Tkaniny poddawane są renowacji i przeszyciom odpowiadającym dzisiejszym potrzebom i modom. Do tego znajduje się tu sklep z pamiątkami z wyrobami rękodzielniczymi i lokalnymi wydawnictwami, m.in. reprint cennego wydawnictwa "Księżacy" Anieli Chmielińskiej.

Izba Ludowa Zofii Pacan w Bielowicach
Artystka ludowa regionu opoczyńskiego, kontynuatorka rodzinnych i regionalnych tradycji w zakresie haftu, koronkarstwa, zdobnictwa papierowego i pisankarstwa. Jest twórczynią bardzo aktywną, uczestniczy w wielu imprezach propagujących rękodzieło i sztukę ludową. Około 10 lat temu założyła Izbę Ludową, w której zgromadziła wiele tkanin, narzędzi tkackich i przędzalniczych, wyrobów dekoracyjnych (pająki, wycinanki, pisanki) oraz przyrządów gospodarskich. To jest żywe muzeum i ciekawa osoba o nim opowiadająca.

Stanisława Dłużewska
Etnograf pracujący przez 30 lat w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Opocznianka" w Opocznie. Zgromadziła tam bogaty zbiór wzorów, raportów, fragmentów tkanin regionalnych. Współpracuje z rękodzielnokami, jest blisko twórców wspierając ich w podtrzymaniu tradycji regionalnych. Współpracuje merytorycznie z Muzeum Regionalnym w Opocznie. Pani Stanisława może nie ma własnej kolekcji artefaktów, ale jej pamięć kolekcjonuje wspaniałe opowieści, historie o ludziach i dawnych czasach.

I miejsca, których nie mogliśmy odwiedzić, a znane są nam ze słyszenia:

Sochowa Zagroda Zdzisława Sochy w Sierzchowach
Bogata kolekcja rawskiej i opoczyńskiej sztuki ludowej oraz narzędzi gospodarskich, galeria zapomnianych przedmiotów i zarzuconego stylu życia. Miejsce gromadzące lokalną społeczność, ożywiane potańcówkami, muzykowaniem i spotkaniami twórczymi. 

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie
Rodzinna fascynacja lokalną tradycją, w tym stroje ludowe.

Oberża Pod Złotym Prosiakiem w Nieborowie
Wystrój obiektu wypełniony bardzie ciekawymi, starymi strojami regionalnymi i rękodziełem współcześnie zamawianym przez właścicieli u twórców ludowych.

Zagroda EkoArt Stary Sad w Brzustowie
Gospodarstwo Ewy Nagórskiej, gdzie wełna z własnych owiec przetwarzana jest tradycyjnymi metodami.

Galeria

Wizyta w Skansenie Niebowo.

Wizyta w Skansenie Niebowo.

Wizyta w Skansenie Niebowo.

Wizyta w Skansenie Niebowo.

Wizyta w Skansenie Niebowo.

Wizyta w Galerii w Lipcach Reymontowskich.

Wizyta w Galerii w Lipcach Reymontowskich.

Spotkanie z Małgorzatą Kucharek w Łowiczu.

Spotkanie z Małgorzatą Kucharek w Łowiczu.

Wizyta w Sztuce Łowickiej w Łowiczu.

Wizyta w Sztuce Łowickiej w Łowiczu.

Wizyta w Sztuce Łowickiej w Łowiczu.

Wizyta w Sztuce Łowickiej w Łowiczu.

Wizyta w Izbie Regionalnej w Bielowicach.

Spotkanie ze Stanisławą Dłużewską w Opocznie.